052/860 028 | mail@groepadvance.be

Milieu

Uw droomtuin, onze uitdaging

Morgen begint vandaag! Het milieu respecteren, respectvol omspringen met onze energiebronnen, slim verbruiken, … Het zijn niet alleen mooie initiatieven, maar wij passen ze ook in de praktijk toe. Als tuinaanlegbedrijf besteden we dan ook meer dan de nodige aandacht aan de natuur. Onze milieuvriendelijke visie vertaalt zich in ons dagelijks beleid:

- Alle milieuvergunningen
We beschikken over alle vereiste milieuvergunningen m.b.t. opslag van brandstof, spuitproducten, meststoffen.

- Spuitlicentie van fytofarmaceutische producten
We bezitten een spuitlicentie als erkende gebruiker van fytofarmaceutische producten. Hierdoor worden wij niet alleen streng gecontroleerd op het gebruik van spuitproducten, maar eveneens op de opslag en afvalstoffenbehandeling ervan, net zoals op de veiligheidsmaatregelen voor mens en milieu.

- Ontbossing tegengaan door FSC-certificatie
We streven ernaar om enkel FSC-gecertificeerd hout te gebruiken. Het FSC is een onafhankelijke organisatie die aanzet tot de aankoop van duurzaam geoïteerd hout. Hierdoor wordt de leegkap van waardevolle bossen tegengegaan.

- Groen met verbrandingsstoffen
Onze tweetaktmachines werken op milieu- en arbeidsvriendelijke alkylaatbenzine. Deze brandstof bevat vrijwel geen voor de mens en oor het het milieu schadelijke stoffen. Bovendien werken wij waar mogelijk met biologische smeermiddelen.

- Groen met het energieverbruik
Voor de energievoorziening van onze gebouwen maken wij gebruik van 100% groene energie van Lampiris.

- Promoten van groene aankopen door middel van ecocheques
Wij aanvaarden ecocheques voor de aankoop van bloemen en planten. Meer informatie vindt U op onze webshop.

background

Vraag vrijblijvend uw offerte aan

Offerte GRATIS