052/860 028 | mail@groepadvance.be
background
background

In ons land bestaat een grote en steeds stijgende behoefte aan expertise, vooral op technisch vlak. Deze expertise is zowel vereist in justitionele kwesties als bij de arbitrage en alle soorten betwistingen tussen opdrachtgever en uitvoerder in contractuele omstandigheden. Ook bij de afhandeling van schadeclaims bijvoorbeeld door verzekeringen, komt heel wat expertise kijken.

Deskundigen
Een bijzondere vorm voor het aanwenden van specifieke kennis binnen een vakdomein, zijn de opdrachten als deskundige of expert. Opdrachten als deskundige kennen we vanuit verschillende invalshoeken:

 • Gerechtelijke deskundige
  De gerechtelijke deskundige wordt door de rechter aangesteld om onderzoek te doen, te bemiddelen en te rapporteren inzake technische materies die buiten het (juridisch) vakgebied van de rechter vallen. De gerechtelijke deskundige werkt verder vrij autonoom
 • Deskundige in arbitrage
  Men spreekt van arbitrage wanneer partijen de beslechtingsvorm van conflicten vooraf contractueel binnen een overeenkomst opnemen, of die afspraak maken als zich een geschil voordoet.
  De deskundige treedt op arbiter, die al dan niet rechtstreeks wordt aangeduid. Deze procedure verloopt meer en meer via arbitragekamers, binnen de schoot van een beroeps- of sectorgroepering (bijvoorbeeld arbitragekamers bouw).
 • Deskundige in schadebepaling
  Deskundige in schadebepaling (verzekeringsexpert – schadeschatter). Naast de eigen inspecteurs in dienstverband doen verzekeringsmaatschappijen vaak beroep op zelfstandig opererende schadeschatters. Hoewel de verzekeringsmaatschappij vrijwel steeds opdrachtgever blijft, kan een zelfstandige deskundige onafhankelijker optreden en zo efficiënter tot een regeling komen (de ‘verwerkingskosten’ van een schadedossier zijn voor de maatschappij ook een kostenelement).
 • Consultancy deskundig advies
  In onze technisch complexe maatschappij hebben we allemaal wel eens nood aan ‘goede raad’. Door de complexiteit en het multidisciplinair karakter van de productieprocessen, kan niet van elk bedrijf worden verwacht dat het alle nodige kennis in huis heeft. De nood aan deskundig advies binnen heel enge niches groeit voortdurend. Vermits deze niche vaak buiten het eigen vakgebied ligt, vinden we niet altijd de passende expert. In dat geval wordt vaak een beroep gedaan op consultancy.

En dan zijn er nog de vele mengvormen van die opdrachten.
Voorbeeld: een deskundig consultant moet voor zijn opdrachtgever als technisch raadsman optreden binnen een gerechtelijke expertise, waar hij – zoals dat vaak gebeurt – geconfronteerd wordt met collega’s technische raadslieden van de verzekeraars van partijen.


Waarom Greenconsult?
Als zaakvoerder van Groep Advance heeft Tom Baeyens zich verdiept in expertisetechnieken. Hij behaalde het diploma van Master in de Bio-Ingenieurswetenschappen aan de Universiteit Gent, afstudeerrichting Bodem- en Waterbeheer. In 2009 behaalde hij het getuigschrift ‘Expertisetechnieken’ aan het IPV van de Universiteit Gent.

De theoretische universitaire opleiding tot Bio-ingenieur verschaft een grondig inzicht in del levende materie. De gekozen afstudeerrichting en keuzevakken leggen de nadruk op de relaties milieu-bodem-plant. Via de opleiding ‘Expertisetechnieken’ werd een degelijke basis gelegd met betrekking tot de rol en het werk van de deskundige. Samen met de door de jaren opgedane ervaring in land- en tuinbouw en het aan de dag gelegde enthousiasme, vormt dit een succesvolle formule voor het welslagen van de expertiseactiviteiten, zowel als gerechtsdeskundige en deskundige in arbitrage, als verzekeringsexpert of als verstrekker van deskundig advies.

Greenconsult treedt op als expert in land- en tuinbouw, tuinaanleg en -onderhoud, en boomkwekerij en sierteelt.

 

Vraag vrijblijvend uw offerte aan

Offerte GRATIS